Det er nemt!

Adgang til skattemappe

Vejledning

Herunder finder du en vejledning til, hvordan du kan give Dragsholm Sparekasse adgang til din skattemappe. Har Sparekassen adgang til din skattemappe, behøver du ikke sende årsopgørelser til os i forbindelse med oprettelse af kundeforhold, lån med mere.

Læseadgangen kan gives for en tidsbegrænset periode, og du kan altid se i logbogen, hvornår sparekassen har været inde at se dine oplysninger. Dragsholm Sparekasse kan ikke rette i dine oplysninger, men kun læse dem.

Log ind

Gå ind på www.skat.dk

Klik på "Log på SKAT" vælg "Log på som borger"

Vælg menupunktet "Profil"

Profiloplysninger

I menupunktet "Profiloplysninger" skal du vælge "Giv adgang til rådgivere eller andre".

Giv adgang til Dragsholm Sparekasse

I punktet "Giv adgang til rådgivere eller andre" skal du indtaste Dragsholm Sparekasses CVR-nummer, som er: 63370215, og dernæst "Bekræft adgang".

Du skal sætte flueben under "adgang" i følgende 4 punkter under "Tast Selv borger":

  • Se forskudsopgørelsen
  • Se årsopgørelsen mv.
  • Personlige skatteoplysninger
  • Aktuelle indkomstoplysninger/e-skattekort

I højre kolonne kan du eventuelt ændre udløbsdatoen i forhold til den viste udløbsdato.

Godkend og Log af

Når du har valgt de ovennævnte punkter, skal du vælge "Godkend" og dernæst "Log af".

Husk at din samlever eller ægtefælle skal gøre det samme, idet begge parter skal give adgang til Sparekassen.