Eventyrkonto

Eventyrkonto – alle børns første konto!
En Eventyrkonto er noget for alle små børn. Garanteret også for dig!

Konto til sparepengene
Kontoen er din egen og kan bruges til at sætte sparepengene i Sparekassen. Vi skal nok passe godt på pengene, og vi sørger naturligvis for en god forrentning, så opsparingen yngler på fornuftig vis.

Børneopsparing er sund fornuft
Forældre og bedsteforældre kan give børn og børnebørn en god start i livet med en børneopsparing. Det er sund fornuft og et godt økonomisk fundament, når de unge flyver fra reden eller på anden måde får brug for penge – til uddannelse, indskud i lejlighed, den første bil, eller…?

Børneopsparing giver en høj skattefri rente, men man kan også vælge at investere dem i værdipapirer, så opsparingen vokser godt gennem årene, indtil børnene hæver dem kvit og skattefrit! Det kan ske allerede fra det fyldte 14. år, og skal ske senest ved udgangen af det år, hvor ”barnet” fylder 21 år.

Børneopsparing Ekstra gi’r en flyvende start 
En børneopsparing Ekstra er en yderligere mulighed for forældre eller bedsteforældre for at lave indskud til børn og børnebørn. Kontoen står i barnets navn, og forrentningen er i top. Kontoen kan normalt tidligst frigives ved barnets fyldte 17. år og senest ved det fyldte 21. år.

 

Mine Penge

App til de mindste kunder under 13 år. (Hvor barnet kan få eget MitID, og derfor vores Let- og Mobilbank).
Så har barnet en Eventyrkonto og/eller børneopsparing, eller en Max17 konto efter de er fyldt 10 år, og er interesseret i at se bevægelserne på denne konto selv, så er de velkommen til at få en "Mine Penge" adgang via deres forældres MitID.
Dette kan du i Mine Penge App'en: