Årsrapport 2021 - Høj kundetilfredshed, mange nye kunder og resultat på over 14 mio.

Pressemeddelelse · Årsrapport 2021

Dragsholm Sparekasse har høj kundetilfredshed og får fortsat mange nye kunder.
Årsresultatet før skat lander på lidt over 14 millioner kroner

Årsrapporten fra Dragsholm Sparekasse er netop kommet på gaden, og den viser, at den flotte udvikling i den lokale Sparekasse gennem de senere år også er fortsat i 2021. 961 nye kunder er kommet til, og samtidig viser den seneste kundetilfredsundersøgelse, som Sparekassen har fået foretaget, at kunderne er meget tilfredse med Sparekassen.

Dragsholm Sparekasses administrerende direktør Claus Sejling er meget tilfreds med kundetilgangen og den meget høje kundetilfredshed, og han udtaler:
”Jeg synes, at vi endnu engang viser, at der er et stort behov for vores lokale Sparekasse. Vi oplever for 6. år i træk en kundetilgang på omkring 1.000 nye kunder på årsbasis. Det er rigtig mange nye kunder i en sparekasse af vores størrelse. Samtidig er jeg naturligvis ovenud tilfreds med, at kunderne i den årlige kundeundersøgelse giver udtryk for, at de igen i 2021 synes, vi har gjort det rigtig godt. Og når vi dykker ned i tallene, kan vi se, at vi på alle parametre (13 i alt) slår det benchmark, som vi bliver målt op i mod. Det er jeg faktisk rigtig stolt af på vegne af mine dygtige kolleger i Sparekassen”.

Kigger man på regnskabstallene er der også mange positive takter at spore. Årets resultat før skat lander på lidt over 14 millioner kroner. Netto rente- og gebyrindtægterne stiger 10 procent, mens omkostningerne kun øges 7 procent, primært som følge af nyansættelser. Til denne udvikling siger Claus Sejling:
”Vi er meget tilfredse med udviklingen i vores resultater i 2021. Vores betydelige fremgang i indtægterne afspejler jo netop vores høje aktivitetsniveau igennem året, og vores omkostningsstigning på 7 procent er et udtryk for, at vi bliver ved med at ansætte nye medarbejdere. I 2021 har vi ansat 5 nye medarbejdere, og den trend er fortsat ind i 2022, hvor vi forleden dag sagde velkommen til 3 nye kolleger”.

Sparekassen har fortsat en høj kapitalprocent og en god likviditet, så der er plads til flere kunder i bøgerne. Ligeledes viser regnskabet, at nedskrivninger på udlån er på et lavt niveau trods det, at Sparekassen tidligere har hensat cirka 3,7 millioner kroner til eventuelle tab på kunder som følge af Covid-19 situationen. Hertil siger Claus Sejling:
”Vi har generelt haft et meget lavt nedskrivningsniveau på udlån i 2021, og samtidig har vi haft en heldig hånd med vores investeringer i værdipapirer. Det er baggrunden for, at vi opnår et ekstraordinært højt resultat før skat på lidt over 14 millioner kroner. Vi er meget tilpasse med, at vi endnu ikke har skullet bruge af vores hensatte beløb på 3,7 millioner kroner. Men jeg tror, det er for tidligt at begynde at tilbageføre hele eller dele af beløbet, for der kan sagtens opstå problemer hos en række kunder som følge af den lange ned-lukning af samfundet, som vi har været igennem”.

Yderligere oplysninger:

Administrerende direktør
Claus Sejling
Telefon: 5965 2626

Link til:

Årsrapport 2021