Kvartalsregnskab 1. kvartal 2021

Fortsat stor tilgang af nye kunder og et resultat før skat på 4,5 millioner kroner

Ledelsen i Dragsholm Sparekasse har den 26. april behandlet kvartalsrapporten for de første 3 måneder af året. Og billedet er det samme som i mange foregående kvartaler – nemlig stor tilgang af nye kunder. I alt har 270 nye kunder valgt Dragsholm Sparekasse i de første 3 måneder af året. Resultatet før skat er bedre end forventet og udgør 4,5 millioner kroner.

Dragsholm Sparekasses administrerende direktør Claus Sejling er tilfreds med udviklingen i Sparekassen og siger:
”Set i lyset af Covid-19 situationen synes jeg bestemt, vi kan være meget tilfredse med udviklingen i vores lokale Sparekasse. Vi oplever fortsat stor tilgang af nye kunder hver eneste dag, og det er meget positivt, fordi konkurrencen om kundernes gunst er meget stor. I første kvartal har vi haft så mange henvendelser fra nye kunder, at vi desværre i visse perioder har haft svært ved at kunne følge med, og derfor ikke helt har kunnet overholde vores målsætning med hurtige svar til kunderne. Fortsætter denne trend, må vi naturligvis vurdere, om vi endnu engang skal have fat i flere kunderådgivere”.

Netto rente- og gebyrindtægterne er 6 procent højere end samme periode året før. Det samme gør sig gældende for omkostningerne som følge af yderligere ansættelser det seneste år. Til denne udvikling siger Claus Sejling:
”Set i lyset af, at vi har haft lukket vores afdelinger for fysiske kundemøder i mere end 4 måneder som følge af Covid-19 pandemien, er vi godt tilfredse med udviklingen i vores resultater. Vores indtægter ligger 7 procent bedre end budgetteret, mens vores omkostninger er på niveau med budgettet. Så alt i alt er det en fornuftig udvikling”.

Sparekassen har fortsat en høj kapitalprocent og en god likviditet, så der er plads til flere kunder i bøgerne. Ligeledes viser regnskabet, at nedskrivninger på udlån er på et lavt niveau trods det, at Sparekassen tidligere har hensat cirka 3,7 millioner kroner til eventuelle tab på kunder som følge af Covid-19 situationen. Hertil siger Claus Sejling:
”Vi er meget tilpasse med, at vi endnu ikke har skullet bruge af vores hensatte beløb på 3,7 millioner kroner. Men jeg tror, det er for tidligt at begynde at tilbageføre hele eller dele af beløbet, for der kan sagtens opstå problemer hos en række kunder som følge af den lange nedlukning af samfundet, som vi har været igennem. Dette er også baggrunden for, at vi ikke foretager en opjustering af vores forventninger til årets resultat, selv om vi er foran budgettet på nuværende tidspunkt”.


Yderligere oplysninger: Administrerende direktør Claus Sejling, tlf. 5965 2626