Offentlige ydelser

Folkepension

  • Når pensionstillægget beregnes, indgår al skattepligtig indtægt (bortset fra den sociale pension) – også ægtefælles eller samlevers indtægt.

Førtidspension

  • Du har ved sygdom eller tab af erhvervsevne forskellige muligheder gennem det offentlige. Dem kan du kort læse om herunder. Husk, at du også kan sikre din indtægt med en forsikring, der dækker ved sygdom eller ulykke.

Efterløn

  • En række betingelser skal være opfyldt, hvis du ønsker at gå på efterløn. Derudover afhænger din efterlønssats af, i hvilken grad du er forsikret.

Delpension

  • Delpension giver dig en økonomisk kompensation, når du går ned i tid uden at forlade arbejdsmarkedet helt.

Seniorpræmie

  • Seniorpræmien er et skattefrit engangsbeløb på 42.840 kroner til dig, der arbejder et vist antal timer de første 12 måneder, efter du når folkepensionsalderen.