Renteændring - Renten hæves for indlån

Renteændring

Dragsholm Sparekasse ændrer indlånsrenter pr. 15. maj 2023.

Som følge af renteændringer fra Den Europæiske Centralbank og deraf Nationalbankens renteændringer i 2023, medfører dette renteændringer for både privatkunder og erhvervskunder.

Indlån

For indlån betyder det at nedenstående produkter får en højere rente:

  

Se alle rentesatser for indlån her