Lokal Puljeinvest

Før vi kan rådgive dig!
Før vi kan rådgive dig bedst muligt vedrørende investering, skal vi afdække din investeringsprofil.

Dette gøres ved at afdække din finansielle situation, dit formål med at investere samt dit kendskab til og erfaringer på investeringsområdet.

Vi gør tydeligt opmærksom på risikoen for tab ved forskellige typer af investeringsprodukter ved at risikomærke produkterne i henholdsvis en grøn, en gul og en rød kategori.

Pensionsmidler
Dragsholm Sparekasse samarbejder med Lokal Puljeinvest vedrørende investering for pensionsmidler.

Lokal Puljeinvest er et samarbejde med en række andre lokale pengeinstitutter og Sparinvest, der driver puljerne.

Lokal Puljeinvest er vores løsning til investering af pensionsmidler for dig, som ikke selv ønsker at holde øje med og løbende tilpasse dine investeringer. Dine investeringer bliver dagligt overvåget og tilpasset af erfarne porteføljeforvaltere.

Der findes 9 forskellige puljer i Puljeinvest, der spænder fra meget lav til høj risiko. Du kan vælge at investere i en enkelt pulje eller sprede din opsparing over flere.