Garant

Sådan bliver du garant i Dragsholm Sparekasse

En del af Dragsholm Sparekasses kapitalgrundlag stammer fra kunderne, der tegner garantkapital i Sparekassen, og det er vi rigtig glade for. Alle har muligheden for at tegne garantkapital.
Vi yder altid rådgivning, inden der tegnes garantkapital, da vi ikke ønsker, at vores kunder skal løbe en for stor risiko ved en investering i Sparekassen. På den måde kan både du og Sparekassens medarbejdere sove roligt om natten.

Minimum indskud

For at blive garant, skal du tegne garantkapital for minimum kr. 1.000.
Du får stemmeret ved valg til Sparekassens repræsentantskab (100 stemmer pr. kr. 1.000 garantbevis, dog højest 2000 stemmer).

Garantfordele

For at opnå garantfordele skal du have minimum 20.000 i garantkapital.

Fordelene er:

  • Mulighed for etablering af Højrentekonto
  • 1 gratis Visa/Dankort
  • Endelig inviterer vi dig til garantmøde minimum hvert andet år, hvor du får indsigt i Sparekassens drift og planer, samt en hyggelig aften med god underholdning.

Forrentning af garantkapitalen

Den faktiske årlige forrentning af garantkapitalen fastsættes endeligt for det foregående år på det ordinære repræsentantskabsmøde. Ifølge Sparekassens forrentningspolitik er Sparekassen berettiget, men ikke forpligtet til at forrente garantkapitalen med en årlig rente på maksimalt 4%.

Garantkapital er ansvarlig kapital

Det betyder, at en investering i garantkapital i Dragsholm Sparekasse ikke er dækket af Garantiformuen. Du kan sammenligne en investering i garantkapital med en hvilken som helst anden investering i aktier eller andre værdipapirer. Derfor skal du veje risikoen op mod afkastet, før du investerer i garantkapital.
Dragsholm Sparekasse har en interesse i garantkapital, fordi vi hele tiden ønsker at styrke vores forretning. Både i form af den kapital, du som garant stiller til rådighed for os, men også ved at knytte tættere bånd mellem os og dig som kunde.
Du skal også være opmærksom på, at Dragsholm Sparekasse i henhold til Sparekassens vedtægter ikke er forpligtet til at forrente garantkapital. Det er et generelt krav til alle garantsparekasser, der stilles for at kunne medregne garantkapitalen til kapitalgrundlaget.

Bedst til kunder

I Dragsholm Sparekasse vil vi være bedst til kunder. Vi er et pengeinstitut for alle, og vi møder dig altid i øjenhøjde og på din foretrukne platform. Ved personlig henvendelse, i telefonen og på net- og mobilbank.

Tilfredse kunder er de bedste ambassadører
Vores oplevelse er nemlig, at tilfredse kunder anbefaler os til andre, og det er således en vigtig faktor for den tilgang af nye kunder som vi oplever.

Oversigt

Minimums indskud:
1.000 kr. (Indskud tegnes i hele 1.000)

Maksimums indskud:
Ingen

Rente:
Renten og vilkårene for garantkapital fastsættes generelt hvert år af repræsentantskabet og er beskrevet i næste afsnit længere nede på siden.

Overdragelse og opsigelse:
Garantbeviset kan frit overdrages. Overdragelsen får dog først gyldighed overfor Dragsholm Sparekasse, når den er noteret i Dragsholm Sparekasse.

Garantbeviset kan opsiges til indløsning uden varsel.

I henhold til vedtægterne kan bestyrelsen beslutte at lukke for indløsning af garantbeviser, også af allerede opsagte beløb. Indløsning af garantkapital forudsætter, at sparekassen har tilladelse hertil fra Finanstilsynet jævnfør bekendtgørelse om basiskapital. Ved indløsning af garantbeviset udbetales garantkapitalen. Den optjente rente udbetales efter det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

Ingen garant er forpligtet til at lade sit garantbevis indløse, og ingen har krav herpå.

20 % regel ved pension:
Ja - dog altid op til opfyldningsfradraget som er 58.100 i 2024.

Dækket af Garantiformuen:
Nej.

Forrentningspolitik for garantkapital for år 2024

Dragsholm Sparekasse er berettiget, men ikke forpligtet til at forrente garantkapitalen med en årlig rente på maksimalt 4%.

Det er Sparekassens politik for 2024, at den faktiske årlige rente på garantkapitalen fastsættes på niveau med maksimalforrentningen. 

Den til enhver tid gældende forrentningspolitik fremgår af sparekassens hjemmeside.

Du ser den gældende forrentningspolitik her.

 

Om Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasses tilhørsforhold og engagement i lokalområdet kan føres tilbage til grundlæggelsen af Sparekassen i 1869, hvor en gruppe aktive håndværkere og landmænd søgte alternative finansieringsmuligheder.
Sparekassen var tænkt som en sparekasse til fælles bedste, og denne tanke lever stadig i bedste velgående mere end 150 år senere.

Sparekassen er et solidt pengeinstitut med et stærkt fundament,
takket være de mange kunder og garanter , der viser deres støtte
og tillid til Dragsholm Sparekasse