Sparinvest

Før vi kan rådgive dig!
Før vi kan rådgive dig bedst muligt vedrørende investering, skal vi afdække din investeringsprofil.

Dette gøres ved at afdække din finansielle situation, dit formål med at investere samt dit kendskab til og erfaringer på investeringsområdet.

Vi gør tydeligt opmærksom på risikoen for tab ved forskellige typer af investeringsprodukter ved at risikomærke produkterne i henholdsvis en grøn, en gul og en rød kategori.

Frie midler
Dragsholm Sparekasse samarbejder med Sparinvest vedrørende investering for frie midler.

Sparinvest blev etableret som Danmarks første børsnoterede investeringsforening i 1968 og har siden udviklet sig til et internationalt kapitalforvaltningshus.
Sparinvest udbyder i dag langsigtede investeringsprodukter i 14 europæiske lande.

Dragsholm Sparekasse rådgiver om investeringsforeningsbeviser hos Sparinvest og det er vurderet, at alle afdelinger under Sparinvest generelt er egnede til Sparekassens kunder.

De mest efterspurgte afdelinger i Sparinvest vises nedenfor:

  • Mix Lav Risiko
  • Mix Mellem Risiko
  • Mix Høj Risiko

Har du overvejet Sparinvest MIX?
Med et enkelt investeringsbevis får du andel i tusindvis af aktier og obligationer fra hele verden. En nem mulighed for at aktivere din opsparing – uanset om tidshorisonten er relativ kort, eller pengene først skal bruges om mange år.

Vælg mellem tre risikoniveauer: Lav, mellem eller høj.
Kontakt din rådgiver og få mere at vide om Sparinvest MIX.

 

Sparinvest MIX

Med et enkelt investeringsbevis får du andel i tusindvis af aktier og obligationer fra hele verden. En nem mulighed for at aktivere din opsparing – uanset om tidshorisonten er relativ kort, eller pengene først skal bruges om mange år.

Kontakt din rådgiver