Forsikring af Netbank


Forsikring til erhvervskunder mod netbankindbrud.

Forbrugerbeskyttelsen i Danmark betyder, at alle privatkunder via lovgivningen (Betalings-tjenesteloven) er sikret erstatning i tilfælde af misbrug i netbanken, medmindre der er tale om grov uagtsomhed fra kundens side.

Ved privatkunder forstås fysiske personer, der benytter systemerne ikke-erhvervsmæssigt.

Har man derfor en erhvervsaftale (Selvbetjening erhverv) eller en aftale, der primært bruges til erhvervs- eller erhvervslignende formål, så bærer virksomheden selv risikoen for tab som følge af misbrug.

Det er nu blevet muligt for erhvervskunder, at tegne en forsikring, der er målrettet netbank-indbrud, til en mere rimelig præmie end før, hvor en sådan forsikring var relativt dyr. Det er Finansrådet, der har taget initiativet til, at få lavet mere konkurrencedygtige forsikringer på området.

 

Indbrud i virksomhedens bankkonti er en reel risiko for dig, der driver virksomhed. Og til forskel fra private, får virksomheder ikke dækket tab, som skyldes indbrud i deres netbank.

Med en IT-kriminalitetsforsikring får du dækket

Penge, du taber ved et netbanksindbrud, fx hvis en hacker tømmer jeres netbank.

Meromkostninger til fjernelse af virus og genetablering af data mv. efter virus og datasabotage. Vi dækker disse omkostninger med helt op til 25 % af forsikringssummen.