Finansiering

Anlægsfinansiering

Når en virksomhed skal etableres, udvides eller geninvestere, opstår der behov for kapital til dækning af udbetalinger i forbindelse med køb af grund, opførelse af bygninger, køb af maskiner, betaling af goodwill, produktudvikling med mere.

Sparekassen tilbyder flere forskellige løsninger via egen produktpalette eller efter behov i samarbejde med samarbejdspartnere på det finansielle marked.

Valg af finansieringsform og rentetype afhænger både af virksomhedens særlige forhold, aktivernes levetid og aktiviteternes art.

Finansiering af driften

En virksomhed i drift har normalt behov for kapital til at klare udbetalinger til arbejdsløn, varekøb, administrative driftsudgifter med mere. Dette sker typisk via en driftskredit. 

Sparekassen tilbyder driftskreditter med variabel rente.