Døgnbokse

Med en døgnboksaftale i sparekassen kan du nemt indlevere din virksomheds kontanter og valuta i en af vores døgnbokse.

For at benytte ordningen skal du have oprettet en døgnboksaftale. Herefter får du udleveret døgnbokskvitteringer og døgnbokskuverter eller døgnboksmapper, alt efter dit behov.

Sådan deponere man:

1- Tast din kode.
Indtast den af banken oplyste kode. Ved indtastningsfejl slettes ved at trykke på "C".

2- Anbring kuverten.
Åbn lågen - indlæg depotet bag rødt mærke - og luk igen.

3- Konkroller at indkastet er tomt.
Tast koden igen - åbn lågen og kontroller at depotneringsrummet er tomt - luk straks igen.

Du kan nu forlade boxen

 

Ved deponering af flere kuverter:

Ved flere deponeringer trykkes der på P 1 gang for hver deponering efter kodeindtastning. 

Vi vil specielt gøre opmærksom på:

Kuverter: Benyt kun kuverter udleveret af Sparekassen

Lågen: Åbnes og lukkes manuelt

Kode: Forudsætningen for at denne servicebox skal være sikker er, at du behandler din kode fortroligt.

Blokade: Ved mere end 3 på hinanden følgende fejlindtastning blokeres lågen i 60 sekunder

 

Find priser på døgnboksaftaler i vores prisbog

Døgnboksindbetaling og optælling.
Vi optæller kun døgnboksindbetalinger uden for vores åbningstid af hensyn til sikkerheden for såvel kunder som medarbejdere.

Døgnboksindbetalinger, som er afleveret inden kl. 8.30, vil blive optalt og bogført samme dag.

Optælling af kontanter
Hvis du ikke ønsker at anvende døgnboksordningen, beregner vi et gebyr for at optælle kontanterne uden for vores åbningstid. Dette gebyr vil tage udgangspunkt i vores timebetaling.

Ingen mønter i døgnbokskuverten
Mønter bør ikke lægges i døgnboksindbetalingen. Du kan i stedet optælle dine mønter gratis i mønttælleren. Har du brug for byttepenge, kan du med fordel indgå en møntaftale, så du frit kan afhente byttepenge.