Repræsentantskabet

Sparekassens repræsentantskab består af 25 - 35 medlemmer. Medlemmerne vælges hvert andet år. Valgbare er stemmeberettigede, myndige garanter. Som medlem af repræsentantskabet er den vigtigste opgave at vælge bestyrelsen mellem repræsentanterne. Alle repræsentanter mødes endvidere til 2 møder årligt:

Et i marts til godkendelse af regnskabet, og et i efteråret, hvor vi drøfter emner, der rører sig i og omkring Sparekassen. Repræsentanterne er endvidere Sparekassens ambassadører i vores lokalområde, og hjælper os med at bevare følingen med det område, vi arbejder i.

Mødedato vil blive meldt ud her på siden samtidig med indkaldelsen.

Medlemmer af repræsentantskabet: 

Repræsentantskab 2024 - 2025