Første kvartal: Nye kunder og et plus på 12,6 mio. før skat

Pressemeddelelse · Regnskab første kvartal 2023

Fortsat tilgang af nye kunder og tilfredsstillende
fremgang i resultat før skat i Dragsholm Sparekasse

Ledelsen i Dragsholm Sparekasse har den 28. april behandlet regnskabsrapporten for de første 3 måneder af 2023, og den viser fortsat tilgang af nye kunder i Sparekassen og et resultat før skat på 12,6 millioner kroner.

Dragsholm Sparekasses administrerende direktør Claus Sejling er tilfreds med udviklingen i tallene og siger:

”Når vi kigger på udviklingen i første kvartal, ser vi gode tendenser i vores forretning. Vi har fortsat en god tilgang af nye kunder, og vores resultat er meget tilfredsstillende. Vores netto rente- og gebyrindtægter stiger 44 procent i forhold til samme periode sidste år, hvilket vi er meget tilfredse med. Baggrunden for den udvikling kan tilskrives renteudviklingen i den seneste periode, som både har gavnet vores basisforretning og afkastet på vores overskudslikviditet, som vi har placeret i Nationalbanken og i danske realkreditobligationer”.

Sparekassens udlån er øget en smule i forhold til ultimo 2022 og udgør 533 millioner kroner. I forhold til første kvartal sidste år er der dog tale om en fremgang på hele 8 procent. Til denne udvikling siger Claus Sejling:

”Vi er godt tilfredse med udviklingen i vores udlån. Vi har i 2022 passeret den halve milliard i udlånskroner, og det er i 2023 lykkedes os at holde det niveau, så det kan jeg kun være tilfreds med. Vi har bestemt et mål om at øge udlånet i den kommende periode.”

Omkostningerne er øget 11 procent i forhold til første kvartal sidste år, og det skyldes primært nyansættelser og investeringer i IT. Til denne udvikling siger Claus Sejling:

”Vores omkostninger stiger som følge af vores strategi om fortsat at udvikle vores forretning til gavn for vores kunder. Vi arbejder målrettet med at være kundefokuseret i hver eneste opgave, vi udfører, og samtidig lægger vi meget stor vægt på at tilbyde den personlige kunderådgivning. Det betyder, at vores løbende kundetilgang også kræver yderligere medarbejdere for at vi hele tiden kan leve op til vores strategi. Så på den måde hænger det egentlig meget godt sammen med at flere kunder medfører yderligere ansættelser. Vi tror på fortsat vækst i vores forretningsomfang med kunderne, og vi synes, det er positivt, at vi kan blive ved med at skabe arbejdspladser i vores lokale Sparekasse”.

Yderligere oplysninger:

Administrerende direktør
Claus Sejling, tlf. 5965 2626