Dragsholm Sparekasse afholder valg til repræsentantskabet

Dragsholm Sparekasse afholder valg til repræsentantskabet. Der skal vælges mindst 25 og højest 35 med-lemmer for en 2-årig periode gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2023. Det er muligt at genvælge nuværende medlemmer af repræsentantskabet.

Valgbare er myndige garanter, som har stemmeret.

Forslag til kandidater skal være Sparekassen i hænde senest den 20. september 2021. Kun stemmeberettigede garanter kan fremsætte kandidatforslag. Forslag skal være skriftlige og være forsynet med stilling, navn og adresse på såvel kandidat som forslagsstiller. Stemmeberettigede er alle myndige garanter, hvis garantkapital er noteret på garantens navn i Sparekassen senest den 30. september 2021.

Forslag kan enten sendes pr. post til:

Dragsholm Sparekasse
Asnæs Centret 23
4550 Asnæs

eller pr. mail til:

asnaes@dragsholmsparekasse.dk

Det er også muligt at aflevere et skriftligt forslag i vores afdeling i Asnæs eller i Kalundborg.

Selve valget afholdes, uden valgmøde, i perioden 20. oktober til 15. november 2021.

Du kan læse mere om valgproceduren i Sparekassens vedtægter her på hjemmesiden.