Uopfordret ansøgning

Dragsholm Sparekasse er altid interesseret i velkvalificerede, brancheuddannede medarbejdere, der gerne vil prøve nye udfordringer. 

Naturligvis gerne med lokal kendskab fra ansættelsesforhold i andre pengeinstitutter på egnen, men også tilflyttere, der leder efter nye jobmuligheder inden for pengeinstitutsektoren.

Du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning, hvoraf det fremgår, hvad det er for et job, du er interesseret i.
Jo bedre du gør rede for dine kvalifikationer og ønsker, jo bedre muligheder har vi for, at finde det rette job til dig.

Ansøgninger kan sendes til:
Dragsholm Sparekasse
Asnæs Centret 23
4550 Asnæs
Email: hr@dragsholmsparekasse.dk