Information om negative renter

Baggrunden for negativ indlånsrente

Dette er desværre konsekvensen af, at vi nu i mange år har haft et meget lavt renteniveau. Det koster Dragsholm Sparekasse penge, at have penge stående i Nationalbanken. Denne udgift har vi indtil videre friholdt vores kunder for, men da det forventes, at rentemiljøet vil være negativt længe endnu, er vi som ansvarligt pengeinstitut nødt til at tilpasse os markedssituationen.

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan jeg gøre for at slippe for at betale negativ rente?
Du har flere muligheder for at undgå at betale negative renter. Du kan for eksempel placere dine penge i investeringsprodukter, i stedet for at lade dem stå som kontant indlån. Andre alternativer kunne være at øge din pensionsopsparing gennem investeringer, afdrage yderligere på gæld eller måske give dine nærmeste en pengegave.

Du er som altid velkommen til at kontakte din rådgiver for at høre mere om dine muligheder.

Find afdelinger og medarbejdere

Sparinvest
Hvem er omfattet af negativ indlånsrente?

Har man som privatkunde fælleskonti gælder grænsen 150.000 kr. pr. person.

Eksempel på kunder med fælleskonti:

Kunde A

Konto 1 – ejet 100 %

Indestående 50.000 kr.

 

Konto 2– ejet50 %

Indestående 200.000 kr.

 

 

 

Kunde B

Konto 1 – ejet 100 %

Indestående 100.000 kr.

 

Konto 2 – ejet 50 %

Indestående 300.000 kr.

Kunde A har 50.000 kr. + 50 % af 200.000 kr. i alt 150.000 kr. og dermed ingen negativ rente.

Kunde B har 100.000 kr. + 50 % af 300.000 kr. i alt 250.000 kr. og dermed skal der betales rente af 100.000 kr.

Kunder op til 18 år er fritaget for negativ indlånsrente.

Hvordan ved jeg, om jeg skal betale negativ indlånsrente?
Kunder i Dragsholm Sparekasse som er berørt af negative indlånsrenter, har modtager et varslingsbrev via e-Boks eller i deres postkasse.
Hvorfor skal jeg betale for at have penge til at stå i Sparekassen?
Dette er desværre konsekvensen af, at vi nu i mange år har haft et meget lavt renteniveau. Det koster Dragsholm Sparekasse penge, at have penge stående i Nationalbanken. Denne udgift har vi indtil videre friholdt vores kunder for, men da det forventes, at rentemiljøet vil være negativt længe endnu, er vi som ansvarligt pengeinstitut nødt til at tilpasse os markedssituationen.
Hvornår betaler man negativ indlånsrente?

Du have op til 150.000 kr. stående på dine konti uden at skulle betale renter. Har du flere penge stående, skal du betale 0,70 % p.a. i rente af de penge, du har ud over 150.000 kr. Den negative renten tilskrives hvert kvartal.

Enkelte konti friholder vi fra negative renter, f.eks. børneopsparinger og konti til unge under 18 år, ligesom indestående på garantbevis ikke tæller med i summen op til 150.000 kr.

Andre konti har deres egne rentevilkår. Det gælder f.eks. pensionskonti, hvor du skal betale 0,70 % p.a. i rente, hvis du har mere end 100.000 kr. stående på kontantkonto. Har du flere forskellige pensionskonti, gælder grænsen op til 100.000 kr. pr. kontantkonto. Den negative renten på pensionskonti tilskrives en gang årligt den 31/12.

 


Kan jeg trække renteudgiften til negativ rente fra i skat?
Ja, renteudgifterne er fradragsberettigede. Vi indberetter automatisk dine renteudgifter til Skat.
Hvorfor gælder der en anden beløbsgrænse for kontant indestående på pensionskonti?
Vi anser pensionskonti for at være langsigtet opsparing, som du med fordel kan placere i forskellige investeringsprodukter, der passer til den risiko, du ønsker at påtage dig.
Kan jeg se den negative rente i net- og mobilbanken?

Når den negative rente er tilskrevet kontoen, vil du altid kunne se beløbet på dine kontobevægelser. 

Selvbetjening

På pensionsmidler vil du altid kunne se den "opsparede" rente under kontovilkår. 

På almindeligt indlån kan du på nuværende tidspunkt IKKE se den "opsparede" negative rente under kontovilkår.