Bliv kunde

Krav til foreningen

Som forening skal I have et CVR-nummer og leve op til de krav, Erhvervsstyrelsen stiller til foreninger, det gælder også, hvis I er en selvstændig underafdeling.

Som forening skal I blandt andet have et sæt vedtægter og holde generalforsamling hvert år.

Hvilke dokumenter skal jeg indlevere?

  • Nyeste vedtægter
  • Referat fra sidste generalforsamling (underskrevet af dirigent)
  • Referat fra konstituerende møde (godkendt og underskrevet)
  • Sidste års regnskab
  • Registreringsbevis fra CVR (kan hentes fra www.virk.dk)
  • Legitimation og e-mail på hele bestyrelsen og de personer som skal disponere. Legitimation skal være 2 ting: Kopi af "Gult sundhedskort" samt gyldigt kørekort eller pas. Hvis man ikke har gyldigt pas eller kørekort, skal vi have kopi af navneattest/dåbsattest.
  • Beskriv, hvem der skal disponere og hvordan i netbank.
  • Skal der indsættes eller udbetales kontanter, så skal der tilknyttes et kort til kontoen.
  • Hvis der bruges indbetalingskort til opkrævning af kontingent eller lignende, og der skal ske ændring, så skal det angives.
  • Hvis der skal ske indbetaling til kontoen af medlemmer, så husk at skrive at medlemmerne skal overføre til jeres konto. (Der kan IKKE indbetales ved skranken hos os)

Udfyld blanketten "Velkommen som kunde"

Klik her for at åbne blanketten

Blanketten skal udfyldes og afleveres til Sparekassen.

Kontaktperson

Angiv hvem kontaktperson er, så vi kan ringe eller maile, når materialet er klar.

Ekspeditionstid

Forventet ekspeditionstid er op til 15 dage.